[]
  SECURITY DOG ORG

, 2005
  PICTURE ALBUM
March, 2005
 
   


, 7 / MALYUTA iz Samsheetovoy Usadby, age 7months


, 7 / MALYUTA iz Samsheetovoy Usadby, age 7months


, 7 / MALYUTA iz Samsheetovoy Usadby, age 7months


, 7 / MAHA iz Samsheetovoy Usadby, age 7months


, 1,5 / R iz Samsheetovoy Usadby, age 1,5 year


, 1,5 / R iz Samsheetovoy Usadby, age 1,5 year


, 1,5 / R iz Samsheetovoy Usadby, age 1,5 year


, 1,5 / R iz Samsheetovoy Usadby, age 1,5 year