[]
  SECURITY DOG ORG
-
22 2003
,
.,
  K-SHUMA IZ SAMSHEETOVOY USADBY
date of birth August 22, 2003
father Timur s Hutora Nikolskogo, mother Shuma
owner A.Popov, Kharkov
 
   


 

[]