[]
 
   
  SECURITY DOG ORG

22 2007


Achim Dieck,
  NOCHNAYA BABOCHKAIZ SAMSHEETOVOY USADBY
date of birth September 22, 2007
father Yeti iz Stolitsy Sibiri
mother Maha iz Samsheetovoy Usadby
owner Achim Dieck, Germany


36 / age 36 days

36 / age 36 days